Vyplatí se fotovoltaika

Úspory u realizací fotovoltaiky

Na příkladech níže Vám ukážeme úspory elektrické energie u realizovaných fotovoltaických elektráren, vyplatí se fotovoltaika?

  1. příklad

Úspora z fotovoltaiky u rodinného domu s dvěma byty postaveného před 25 lety:

okres Louny, Ústecký kraj

Stávající stav

  • Dům zateplen
  • Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo
  • Střecha skon 45°, orientace JIH
  • Celková spotřeba elektrické energie před instalací fotovoltaiky 25 MWh

Nový stav s fotovoltaikou

Na střechu rodinného domu byla instalovaná:

Fotovoltaická elektrárna 9,9 kWp, baterie 14,2 kWh

  • Celková produkce elektrické energie z fotovoltaiky (FVE) 11 MWh
  • Celková využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaiky v budově 8 MWh
  • Celková produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční sítě 3 MWh

* Pozn. pro využití přetoků využit tarif „Elektřina pro soláry“

Roční graf spotřeby elektrické energie za rok
Graf znázorňující měsíční spotřebu v rodinném domě s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem. (DS - distribuční síť)

Solární fotovoltaický ohřev vody 2,25 kW + 200 l

  • Celková produkce elektrické energie z fotovoltaiky (FVE) 2,6 MWh
  • Celková spotřeba na přípravu TV 4,7 MWh
Graf znázorňují spotřebu elektrické energie na ohřev teplé užitkové vody s využití fotovoltaických panelů.
Graf znázorňují spotřebu elektrické energie na ohřev teplé užitkové vody s využití fotovoltaických panelů.

Závěr

U rodinného domu s původní spotřebou elektrické energie ve výši 25 MWh za rok, lze předpokládat úspory ve výši cca 13 MWh z obou nainstalovaných systémů využívajících fotovoltaiku na střeše rodinného domu. Úspora je dosažena 8 MWh (využito v budově z FVE ) + 2,6 MWh ( přímý ohřev vody) + cca 2,4 MWh (využitím tarifu Elektřina pro soláry – výkup přetoků).

Při za současné zastropované ceně cca 6 500 Kč za MWh je úspora cca 84 500 Kč.

Zkušenost majitele za období 09/2022 – 02/2023

Majitel poskytl následující informace během provozu rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, která je v provozu od 9/2022. Grafy zobrazují pouze hodnoty z fotovoltaické elektrárny. fotovoltaické elektrárny. Ohřev vody fotovoltaikou není graficky znázorněn.