logo

Fotovoltaika pro bytové domy

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč. Konzultace zdarma. Firma Colsys s.r.o přijímá zakázky.

Fotovoltaika s akumulací do baterie

Jde o klasickou fotovoltaickou elektrárnu, která je doplněna o vhodný systém akumulace energie do baterií. Naakumulovaná elektřina je spotřebována v domě v běžných spotřebičích, jako je lednice, televize, osvětlení ale i pro vytápění.

Nabídka fotovoltaiky pro bytové domy na klíč s baterií zahrnuje:

 • solární panely, střídač
 • všechny komponenty nutné pro instalaci solární elektrárny na střechu Vašeho objektu
 • potřebné jistící prvky a prvky přepěťové ochrany solární elektrárny, technologický rozvaděč solární elektrárny vybavený dle připojovacích podmínek distribuční soustavy
 • mobilní aplikace dle typu střídače
 • projektová dokumentace k žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě
 • odborný posudek – projektová dokumentace k doložení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám
 • nabídka fotovoltaiky na klíč s baterií mimo jiné nezahrnuje:
  • dopravu – cena bude upřesněna dle adresy konkrétního objektu
  • úpravu rozvaděče RE 
  • wattrouter – sofistikovanější řízení a vzdálený monitoring solární elektrárny
  • úpravu elektroinstalace ve Vašem objektu (s výjimkou úpravy popsané výše) 
  • úpravu jímací soustavy (hromosvodu) Vašeho objektu
  • zapojení zálohovaného vývodu střídače „Backup“

Fotovoltaický ohřev vody

U fotovoltaického systému ohřevu vody fotovoltaické panely vyrábí elektřinu pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě. Vyrobená elektřina se jinak nevyužívá.

Podporovaný fotovoltaický ohřev vody musí být oddělen od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou propojených. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“

Požadovaný minimální objem akumulačního zásobníku je 40 litrů na kW instalovaného výkonu kolektorů/panelů. Max. podporovaný výkon 2 kW na bytovou jednotku.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

U bytového domu instalujeme nabíjecí stanice pro elektromobily pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilu. Nabíjecí stanice může být umístěna jak uvnitř objektu, tak ve venkovním prostředí.

Připojení nabíjecí stanice může být do stávající elektroinstalace objektu nebo na samostatnou přípojku (výhodnější sazba pro dobíjení elektromobilů v domácnostech a firmách C27d nebo D27d)

Nabíjecí výkony nabíjecích stanic pro elektromobily 3,7 / 11 / 22 kW

Možnosti využití dotace na instalaci nabíjecích stanic z programu Nová zelená úsporám

Dotace na nabíjecí stanice jsou z programu NZÚ jsou podporovány z podoblasti Ekomobilita. Podpora se poskytuje na nabíjecí stanice pro elektromobily – vozidla kategorie M1.

Počet bytových jednotek v bytovém domě je také maximálním počtem podporovaných dobíjecích bodů. O podporu je možné žádat opakovaně

Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %

Projekt pro dotaci fotovoltaické elektrárny

Zpracujeme pro Vás individuální optimální návrh fotovoltaiky pro váš dům s maximálním využitím možnosti čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám, po vyplnění dotazníku, Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a podání žádosti o dotace NZÚ.

Projekt

 • Projekt fotovoltaiky pro všechny druhy staveb
 • Návrh rozsahu, studie oslunění a propočet produkce ze solární elektrárny
 • Při návrhu fotovoltaiky (FVE) budeme vycházet z vašich ročních spotřeb elektrické energie a z Vašich plánů, s ohledem na spotřebu elektrické energie  nových zařízení a vybavení domu.
 • Pro výpočet a návrh fotovoltaiky využíváme software od společnosti DEKSOFT, program fotovoltaika
 • Pro dotaci Nová zelená úsporám připravíme projekt
 • Projekt pro jednání s distributorem 
 • Technická specifikace FVE 

Co od vás potřebujeme

 • Kontaktní údaje, adresa objektu

 • Vyúčtování energie za poslední období

 • Přehled technologie v domě, pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci

 • Projekt domu – pokud je k dispozici

 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici

 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/

 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota / pozor na vysokou a nízkou teplotu/

 • Zvážit vedení kabelových tras

Místní šetření - pro návrh a realizaci

 • Prověření možností umístění panelů na střechu, zaměření překážek na střeše pro umístění panelů.

 • Vytipování možné trasy kabelových rozvodů

 • Prohlídka umístění prostorů pro umístění technologie FVE a baterie

Dotace NZÚ

Solární fotovoltaický ohřev vody – C2

Výše podpory je součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.

Výše podpory na solární fotovoltaický ohřev vody pro bytové domy – 13 000 Kč/1kW instalovaného výkonu (Max. podporovaný výkon 2 kW na bytovou jednotku.)

Fotovoltaická elektrárna – C3

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Výše podpory pro podoblast C.3

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka.

Instalované části systému FVE  Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů 15 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000
Za bytovou jednotku připojenou k FV systému 5 000

Podmínky pro podoblast C.3

a) Pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy je maximální podporovaný instalovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) 100 kWp na podanou žádost. Pokud tato podmínka není splněna, je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh.

b) Na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon minimálně 0,50 kWp. Není-li podmínka splněna, započítá se pouze takový počet jednotek, pro které je požadavek splněn.

c) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Záruky a servis

Poskytujeme záruku za jakost Díla v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí Díla.

U zařízení a jiných součástí díla, na která jejich výrobce poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytujeme záruku za jakost ve stejné délce trvání jako výrobce.

Aktuální záruční podmínky je možné dohledat na webových stránkách příslušných výrobců.

Výrobci poskytují následující záruky:

12 let na výrobní vady
25 let na výstupní výkon

10 let na výrobní vady

5 let na výrobní vady – Goodwe GWxxK-ET

10 let na výrobní vady – Dyness řady Tower

5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

5 let na výrobní vady – LX ACDC/M+K 200, objem 200 litrů

2 roky na výrobní vady

Servis

Společnost Colsys s.r.o. je tradiční ryze česká firma založená v roce 1991.

 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Nastavení systémů
 • Preventivní servis
 • Servisní zásahy a výjezdy

Nezávazná poptávka