Fotovoltaika pro bytové domy

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč. Konzultace zdarma. 

Dovoláte se v pracovních dnech od 7:00 do 17:00.

Nezávazná poptávka

Chcete realizovat fotovoltaickou elektrárnu pro Váš rodinný dům? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Tímto beru na vědomí: že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování zaslané zprávy, abychom mohli poskytnout odpověď nebo jinou zpětnou vazbu. Souhlas subjektu údajů není pro tento účel vyžadován.

Využití fotovoltaických panelů na střeše bytových domů

1. Solární fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaické panely jsou přímo propojeny s akumulačním zásobníkem teplé vody a systém je oddělen od vnitřních rozvodů elektrické energie propojených s distribuční soustavou.

Solární fotovoltaický ohřev vody je podporován u bytových domů dotací z programu Nová zelená úsporám ve výši 13 000 Kč na 1 kW instalovaného výkonu. Maximální podporovaný výkon na bytovou jednotku jsou 2 kW/b.j.

Dotačním programem je požadován minimální objem akumulačního zásobníku 40 l na 1 kW instalovaného výkonu panelů.

2. Fotovoltaické systémy

Výroba elektrické energie s využitím vyrobené elektrické energie v dome pro:

  • Společné prostory
  • Bytové jednotky
  • Společný ohřev teplé vody
  • Společný zdroj tepla pro vytápění (např. tepelné čerpadlo)

Fotovoltaický systém je podporován u bytových domů dotací ve výši:

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů 15 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000
Za bytovou jednotku připojenou k FV systému 5 000

Sdílení elektrické energie v rámci bytového domu.

Podmínkou sdílení je společná přípojka do bytového domu s více odběrnými místy. Sdílení elektrické energie je přes vlastní elektrickou síť.

Rozdělení elektrické energie v domě

  • Sdružení odběrných míst realizací přímého vedení
  • Virtuální sdílení
  • Statický alokační klíč
  • Dynamický alokační klíč