Snižte platby za elektřinu

Využijte dotací z programu nová zelená úsporám (NZÚ) na realizaci fotovoltaiky na střechu pro váš dům.

Při za současné zastropované ceně cca 6 500 Kč za MWh může být např. úspora cca 84 500 Kč.

Fotovoltaika na střechu pro Váš dům

V době zvyšující se poptávky po elektrické energii a výkyvu cen elektrické energie se Vám jistě vyplatí mít vlastní zdroj výroby elektrické energie. Tím je investice do vlastní fotovoltaické elektrárny. Investice do fotovoltaiky na střechu se Vám vrátí díky dotacím z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v kratší době.

Naše služby

Proč s námi spolupracovat

Velikost a výkon fotovoltaika na střechu pro váš dům a umístění na střeše

Tvar střechy, velikost, orientace a rozmístění konstrukcí na střeše (střešních oken, hromosvod, komíny, větrání kanalizací) limitují prostor pro umístění fotovoltaických panelů na střeše a tím i max. dosažitelný výkon. Dalším faktorem snižující výkon instalované fotovoltaické elektrárny je okolní zastínění, ať již vyvýšenými konstrukcemi na střeše Vašeho domu, ale zejména okolní zástavbou a stromy v okolí.

Šikmé střechy

Současná velikost panelů o výkonu cca 450 kWh je cca 1 * 2 m. Umístění panelů na střeše musí respektovat normy a možnost údržby již osazených konstrukcí (střešních oken, komínů, větrání kanalizac).

Ploché střechy

U plochých střech byl dříve preferován s ohledem na cenu panelů jejich sklon, který byl nastaven na 35°- 45°. Tento sklon ovšem vyžadoval větší rozestupy mezi řadami panelů a tím menší celkovou plochu fotovoltaických panelů. V současné době, kdy ceny fotovoltaických panelů klesají je již výhodnější menší sklon 13°– 18°, kdy je sice získáno méně elektrické energie než u výše uvedeného sklonu, ale na střechu lze umístit větší množství panelů a tím zajistit celkový vyšší výkon fotovoltaické elektrárny.

Výkon fotovoltaiky na střeše domu

Pro návrh umístění fotovoltaických panelů na střeše domu se běžně používají letecké snímky a programy, které předběžně navrhnou umístění a počet fotovoltaických panelů na střeše domu.

Předběžný návrh je v případě zájmu nutné ověřit na místě stavby.

Pro rodinné domy je výkon do 10 kWp většinou dostačující. Instalace 10 kWp (9,9 kWp) fotovoltaiky na střechu domu např. představuje instalaci 22 panelů o výkonu 450 Wp a ploše jednoho panelu cca 2,2 m2.

U bytových domů, kdy je větší počet odběratelů elektrické energie, je snaha max. využít střešní plochu.

V dalším kroku při návrhu při znalosti velikosti možné fotovoltaické elektrárny na střeše domu, profilu spotřeby elektrické energie a roční spotřeby elektrické energie je možné orientačně nasimulovat:

 • Celkovou produkci elektrické energie z fotovoltaiky (FVE)
 • Celkovou využitelnou produkci elektrické energie z fotovoltaiky v budově
 • Celkovou produkci elektrické energie z (FVE) dodaná do distribuční sítě

Celkovou produkci můžete orientačně odhadnout. V České republice se z 1kWp fotovoltaické elektrárny vyrobí za rok cca 1MWh. Na adrese Vašeho domu můžete zjistit intenzitu solární energie např. zde Fotovoltaický geografický informační systém JRC (PVGIS) – Evropská komise (europa.eu) a zadáním adresy, vyplněním tabulky a vizualizací výsledků vygenerujete orientační měsíční výrobu fotovoltaické elektrárny (bez uvažování vlivu zastínění stromy a zástavbou).

Využití fotovoltaických panelů na střeše domu

1. Fotovoltaické systémy propojeny s vnitřními rozvody v domě a distribuční soustavou

V současné době se převážně instalují systémy s hybridním měničem s akumulací přebytečné vyrobené elektrické energie do baterií. Další možností je akumulace přebytečné vyrobené elektrické energie do vody. Systémy bez akumulace. Další možností je instalace bez akumulace přebytečné vyrobené elektrické energie.

2. Solární fotovoltaický ohřev vody

Solární fotovoltaický ohřev vody je oddělen od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám musí být použita technologie pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Fotovoltaika na střechu domu od návrhu až po realizaci

 1. Úvodní návrh fotovoltaiky

  Na základě leteckých snímků, popř. Vašich zaslaných podkladů bude navrženo rozložení fotovoltaických panelů na Vaší střeše a zaslána indikativní cenová nabídka pro instalaci fotovoltaiky.

 2. Upřesnění návrhu po prohlídce domu

  Na základě Vašeho zájmu bude provedena prohlídka domu naším technikem, na základě jeho získaných podrobných informací Vám zašleme konečnou nabídku pro instalaci fotovoltaiky

 3. Dokumenty pro distributora

  Zpracujeme projektovou dokumentaci pro připojení fotovoltaiky do distribuční sítě.

 4. Dokumenty pro žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ)

  Zpracujeme odborný posudek a podáme žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

 5. Instalace fotovoltaiky

  Provedeme instalace fotovoltaiky na klíč, včetně případné úpravy elektroměrového rozvaděče.

 6. Fakturace a dokončení podání dokumentů pro dotaci z programu NZÚ

  Po zaplacení faktur dokončíme doložení potřebných dokladů pro vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám

 7. Podáme žádost o první paralelní připojení do distribuční sítě

  Podáme žádost o první paralelní připojení u distributora.

 8. Revize a servis

  Firma Colsys v případě Vašeho zájmu bude pro Vás partnerem pro pravidelné revize, servis a údržbu nainstalované fotovoltaické elektrárny.